مبانی کلامی انسان شناسی دینی
61 بازدید
محل نشر: مجله تخصصی کلام اسلامی/62/تابستان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان شناسی دینی یکی از انواع انسان شناسی است که دیدگاه دین را در مورد انسان بیان می کند و از نظرگاه علم کلام ، این انسان شناسی دارای اساس و زیربنایی است که مسائل انسان شناسی دینی بر آن استوار است . وحی و پیامبران ، فطرت و جانشینی انسان از خداوند از مبانی کلامی انسان شناسی دینی است . در این مقاله ، این مبانی مورد بررسی قرار می گیرد.