کرانه های پاکی
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 5
زبان : فارسی
گران بها ترین گوهری که نزد آدمی است نفس و جان اوست که در سلوک به سمت خدا ، یگانه سرمایه او است. اما از آنجا که نفس انسان قابلیت تزکیه و نیز آلودگی را داشته و با انتخاب و اختیار خود نهایتا به یکی از آن دو نائل می شود . تهذیب نفس و تصفیه درون نقش محوری و اساسی در رسیدن او به مدارج عالی انسانی و کمالات روحی داشته و او را به معرفت الهی می رساند . دستیابی به این مهم وقتی میسر است که حرکت او در بستری مناسب و خالی از مانع صورت گیرد به همین سبب ، شناخت عوامل رشد و تهذیب و موانع و آفات آن ملزومات اساسی خودسازی است . کتاب حاضر می کوشد تا با بیانی آسان و روان به ابعاد خودسازی و تصفیه درون بپردازد و عوامل و موانع آن را واگویه کند.